Home

Nou bay li lakay

Ou remèt li la

Ranbouse a lè

Prete san enterè

Planifye ranbousman ou

$50 $15,000
1 weeks12 weeks
Total ou pral Ranbouse san enterè:
Loading
Peye kredi youn pou lòt

Ou pa bezwen deplase al riske vi w pou w ale touche byen w

 • Moun ki alteranje ka peye kredi pou moun ki Ayiti 
 • Moun ki Ayiti yo ka peye kredi pou sila yo ki aletranje
 • Ou pa bezwen mache ak magogo sou ou
 • OMNI ka livre l ba w ak Drone li yo *nenpòt kote

Poukisa ou dwe chwazi OK?

Nou pa ka kontinye nan KO sa! Bagay yo dwe OK! OK?

Chè kliyan nou yo fè w konnen yo satisfè. Kisa wap tann?

Ou OK ak OK! OK?

“Mwen te itilize OMNI Kredi pou OMNI te ka ede m peye pou operasyon madanm mwen anvan tibebe nou an te fèt. Sèvis la te gran, vit men tou ekip la trè amikal. Se te yon kokenn eksperyans san doulè. Mèsi OK.”

Julien P., NJ

“Pwosesis aplikasyon OMNI Kredi a rapid epi senp. Nan yon ti tan, mwen te gen OMNI mwen te bezwen pou m peye kèk dèt pou madanm mwen aletranje e pou m te konplete tout amelyorasyon ki te nesesè yo lakay nou.”

Enock C., SF

“Mesye sa yo toujou pare pou ede lè nou gen plis bezwen. Yo te ede m kouvri frè ak pèman nan peyanm pou fanmanm, ak lè mwen te yon ti kras razè OK.”

Jonas M., SF

“Mwen panse ke OMNI Kredi te yon gwo èd pou mwen nan ka mwen an, e mwen panse ke kòm yon nouvo kliyan ke yo pat konnen yo te apwouve kredi mwen an vit epi trè pwofesyonèl. Li te rapid ak fasil.”

Yvon T., SF

$39 Mil OMNI gentan apwouve depi 17 me 2022

125,000+nouvo kliyan, se kantite sa nou espere satisfè nan 300 jou

Ann mete ansanm pou nou kanpe

Tout soutirans l'an. Si nou pa dakò ak KO a, chwazi OK

Kit ou vle kondui nan yon nouvo machin, amelyore kay ou oswa rafrechi finans ou, yon kredi pèsonèl ki soti nan OMNI Kredi ta ka ede fè plan ou yon reyalite…

 • Jwenn jiska 15.000 OMNI ak enfòmasyon debaz pou achte machin ou
 • Aplikasyon an fasil sou app la
 • Desizyon yo rapid
 • OMNI yo depoze sou kont ou nan kèk segonn
 • Nou konsidere Pwen OMNI w yo
 • Nou konsidere lòt kredi yo tou (TransUnion, Equifax, Experian, ak FICO)
Telechaje aplikasyon nou yo

Ou vle kòmanse pwòp biznis ou a? Ou ka vin youn nan ajan nou yo. Lè ou yon ajan OK se yon gwo opòtinite paske ou pa bezwen sèvi ak pwòp OK ou pou kòmanse. Ou ka jwenn yon liy kredi pou jiska 10,000 OK pou kòmanse ede patnè nou yo ajoute, retire, voye ak resevwa OK sou kont yo. Ou ka ede tou pwoteje lavi yon manm fanmi, zanmi, oswa yon moun ou renmen paske OK pèmèt moun yo mache ak mwens tranzaksyon epi asire tranzaksyon yo. Ou ka ede sispann krim ki gen rapò ak manyen kach nan peyi nou an. Avèk OK, ou ka jwenn yon avantaj sou konpetitè ou yo lè w ogmante trafik magazen ak biznis ak sèvis mikwokredi nou yo kote moun ka ranbouse kredi OMNI yo nan biznis ou. Yon kredi biznis nan men OMNI Kredi ta ka ede fè plan ou yon reyalite…

 • Anrejistre w ISIT LA
 • Met ki kote biznis sa ye ISIT LA
 • Anrejistre 100 moun nan zon ou an
 • Jwenn jiska $10.000 kòm OK an avans pou w demare…
 • Aplikasyon an Fasil e li fèt nan app la
 • Desizyon an rapid e disponib nan 72 èdtan
 • OMNI yo ak Lajan Kach ap vin jwenn ou nan kèk segonn
 • Nou konsidere Pwen OMNI ou yo pou lavni lè wap prete…
 • Si w demare ak fon pa OK wap benefisye 21% sou frè yo
 • Vini Yon Patnè Ofisyèl OMNI Kredi avan 31 Jiyè 2022

Sonje byen, nou pa debloke fon nan zòn ki poko genyen Itilizatè ki bezwen sèvis yo. Chak fwa ou fè pwomosyon pou OK se plis chans ou genyen pou zòn pa w la jwenn Kredi yo avan.

Telechaje aplikasyon nou yo

Ou vle kòmanse itilize fon pa w nan pwòp biznis ou pou w bay moun Kredi pou OMNI? Ou ka vin youn nan ajan kredi nou yo. Lè ou yon ajan kredi OMNI se yon gwo opòtinite paske ou ka sèvi ak pwòp fon pa w tou pou w kòmanse. Wap toujou ka jwenn yon liy kredi pou jiska 10,000 OK pou w kontinye ede patnè nou yo ajoute, retire, voye ak resevwa OK sou kont yo. Ou ka ede tou pwoteje lavi yon manm fanmi, zanmi, oswa yon moun ou renmen paske OK pèmèt moun yo mache ak mwens tranzaksyon epi asire tranzaksyon yo. Ou ka ede sispann krim ki gen rapò ak manyen kach nan peyi nou an. Avèk OK, ou ka jwenn yon avantaj sou konpetitè ou yo lè w ogmante trafik magazen ak biznis ak sèvis mikwokredi nou yo kote moun ka ranbouse kredi OMNI yo nan biznis ou. Yon kredi biznis nan men OMNI Kredi ta ka ede fè plan ou yon reyalite… Wap jwenn jiska 30% sou frè tranzaksyon kredi yo.

 • Anrejistre w ISIT LA
 • Met ki kote biznis sa ye ISIT LA
 • Anrejistre 100 moun nan zon ou an
 • Jwenn jiska $10.000 kòm Kredi an avans pou w demare
 • Aplikasyon an Fasil e li fèt nan app la
 • Desizyon an rapid e disponib nan 72 èdtan
 • OMNI yo ak Lajan Kach ap vin jwenn ou nan kèk segonn
 • Nou konsidere Pwen OMNI ou yo pou lavni lè wap prete…
 • Si w itilize fon pa w wap benefisye 30% sou frè yo +bonis
 • Vini Yon Patnè Ofisyèl OMNI Kredi avan 31 Jiyè 2022

Sonje byen, nou pa debloke fon nan zòn ki poko genyen Itilizatè ki bezwen sèvis yo. Chak fwa ou fè pwomosyon pou OK se plis chans ou genyen pou zòn pa w la jwenn Kredi yo avan.

Telechaje aplikasyon nou yo

Si ou vle jwenn yon kredi alontèm, ou ka amelyore nòt kredi ou pou entèlijans atifisyèl ka sijere yon nouvo liy kredi pou ou chak fwa ou kalifye. Yon kredi alontèm nan men OMNI Kredi ta ka ede w atenn anpil objektif nan lavi w…

 • Jwenn jiska $20.000 nan OMNI lè ou bati kredi w
 • Aplikasyon an fèt nan app la
 • Desizyon yo rapid lè w te deja bati kredi w ak OMNI
 • OMNI nap prete w yo rive jwenn ou nan kèk segonn
 • Nou konsidere Pwen OMNI ou yo pou prete w plis
Telechaje aplikasyon nou yo

Ou ta vle vin yon ajan?

Sèvi ak aplikasyon nou yo pou kòmanse *konstriksyon kredi ou

Aplike pou OMNI Kredi nan 3 minit!

Ou bezwen plis èd?

Ou lib pou poze nou tout kesyon sou OK!
Chat an Dirèk

Jwenn yon repons sou plas. Nou sou entènèt la de 8am – 7pm Lendi rive Vandredi & 9am – 3pm Samdi ak Dimanch.

Rele nou

Nenpòt lè pandan lè biznis.
(786) 607-2050

Gade Kesyon ak Repons nou yo

Gade repons pou kesyon sou kijan pou itilize sèvis nou yo lè w klike ISIT LA.Si w pa jwenn repons w ap chache yo, ekri nou sou WhatsApp nou an +1-774-316-2926

Minimum 4 characters