Kreye kont ou

Kreye kont ou

Si w ap voye oswa resevwa OMNI, ou ta dwe gen aplikasyon an pou fè tranzaksyon yo. Apre w fin telechaje aplikasyon OMNI Kredi a, ou ka kreye pwòp kont ou si w suiv mesaj èd ki nan aplikasyon an. Ou pral bezwen pran yon selfie pou rezon sekirite pou asire w ke lòt moun pa pral kapab sèvi ak kont ou. Yon fwa ou gen yon kont, w ap bezwen bay nimewo telefòn ou bay lòt itilizatè yo ki ta renmen voye oswa mande OMNI nan men ou.

Leave a comment

Minimum 4 characters